Spadki

Sporządzamy czynności dotyczące prawa spadkowego, w tym:

 • testamenty (również z zapisem windykacyjnym) – rozporządzenie spadkodawcy na wypadek śmierci (w tym: z powołaniem do całości spadku, z zapisem windykacyjnym, z powołaniem wykonawcy testamentu, z wyłączeniem zarządu majątkiem dziecka, z wydziedziczeniem, z podstawieniem) oraz ich odwołanie,
 • przyjęcie (zarówno wprost jak i z dobrodziejstwem inwentarza),
 • odrzucenie spadku (w tym także w imieniu małoletnich, po uprzednim uzyskaniu stosownego zezwolenia sądu opiekuńczego),
 • akty poświadczenia dziedziczenia po osobach zmarłych:
  • zarówno z dziedziczenia ustawowego jak i testamentowego, z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych,
  • przy udziale wszystkich osób, które mogą wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi, a także osób, na których rzecz spadkodawca uczynił zapisy windykacyjne,
  • po uprzednim sporządzeniu protokołu dziedziczenia i przyjęciu zgodnych oświadczeń od osób zainteresowanych,
 • umowy o dział spadku – umowy przeniesienia własności rzeczy i praw pomiędzy spadkobiercami (zarówno w zakresie ruchomości w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym jak i w zakresie nieruchomości w formie aktu notarialnego),
 • zrzeczenie się dziedziczenia (zarówno obejmujące zstępnych zrzekającego jak i z ich wyłączeniem),
 • otwarcie i ogłoszenie testamentu (zarówno własnoręcznego jak i w formie aktu notarialnego).

Prosimy o kontakt w celu ustalenia szczegółów, gdyż:

 • każda czynność jest inna, ponieważ ma swój indywidualny charakter,
 • inne są również oczekiwania stron, bywają rozbieżne,
 • pozornie porównywalne czynności wymagają nieraz odmiennych dokumentów,
 • wielokrotnie po rozmowie z notariuszem zdarza się, że Klient decyduje się na inny sposób załatwienia sprawy, niż początkowo planowany.

Kontakt


Podczas rozmowy z Państwem ustalimy: rodzaj czynności notarialnej, dokumenty niezbędne do jej dokonania, dogodny termin oraz wysokość opłat. Wszelkie konsultacje z notariuszem w ramach przygotowywanych przez nas czynności są bezpłatne.

Notariusz Joanna Maniszewska-Ejsmont

Notariusz Joanna Maniszewska-Ejsmont

Joanna Maniszewska-Ejsmont - Notariusz od 2015 roku, specjalizuje się w prawie: nieruchomości, spółek, spadkowym i rodzinnym.

Kontakt

KANCELARIA NOTARIALNA
JOANNA MANISZEWSKA-EJSMONT
NOTARIUSZ