Alimenty u Notariusza

W związku z coraz częstszymi zapytania Czytelników, o to, czy można ustalić alimenty u notariusza w ramach prawa rodzinnego, w niniejszym artykule chcielibyśmy to zagadnienie wyjaśnić.

Jakie skutki ma umowa o alimenty zawarta u notariusza?

Co najważniejsze, umowa o alimenty zawarta w formie aktu notarialnego, w której dłużnik dobrowolnie poddaje się egzekucji świadczeń alimentacyjnych, stanowi równorzędny do wyroku sądu tytuł egzekucyjny.

Oznacza to, że po zaopatrzeniu go w klauzulę wykonalności może zostać wszczęte postępowanie egzekucyjne.

Oto sytuacje, w których warto zawrzeć umowę o alimenty u notariusza:

  • strony chcą uniknąć przeprowadzenia postępowania sądowego,
  • dłużnik dobrowolnie chce płacić świadczenia alimentacyjne,
  • strony doszły do porozumienia w kwestii wysokości świadczeń oraz terminu i formy ich płacenia.

W razie zmiany potrzeb uprawnionego lub majątkowych możliwości zobowiązanego można żądać zmiany umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego przez notariusza.

Co w sytuacji, gdy dłużnik pomimo zawarcia umowy nie wywiązuje się ze swojego obowiązku?

  • akt notarialny należy złożyć w sądzie rejonowym wraz z wnioskiem o nadanie mu klauzuli wykonalności,
  • zaopatrzoną w klauzulę wykonalności umowę należy złożyć u komornika, który przystąpi do egzekucji świadczeń alimentacyjnych.

Warto zaznaczyć, że wszelkie wątpliwości, co do dopuszczalności ustalenia obowiązku alimentacyjnego w umowie zawartej w formie aktu notarialnego rozwiała Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 4 grudnia 2013 roku (sygn. akt III CZP 85/13).

Sąd definitywnie uznał za dopuszczalne nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu, w którym dłużnik złożył oświadczenie o poddaniu się egzekucji świadczeń alimentacyjnych.

Notariusz Joanna Maniszewska-Ejsmont

Notariusz Joanna Maniszewska-Ejsmont

Joanna Maniszewska-Ejsmont - Notariusz od 2015 roku, specjalizuje się w prawie: nieruchomości, spółek, spadkowym i rodzinnym.

Kontakt

KANCELARIA NOTARIALNA
JOANNA MANISZEWSKA-EJSMONT
NOTARIUSZ