Pozostałe

Wśród często spotykanych czynności możemy wyróżnić:

  • pełnomocnictwa,
  • oświadczenia o poddaniu się egzekucji, co do zapłaty określonych kwot lub co do obowiązku wydania rzeczy, w tym z umów najmu, dzierżawy lub pożyczki,
  • przyjęcie pieniędzy lub dokumentów do depozytu notarialnego,
  • oświadczenia o ustanowieniu fundacji,
  • protokoły stwierdzające określone zdarzenia lub fakty mające znaczenie prawne np. protokół z treści strony internetowej, odczytania sms, protokół stawiennictwa lub niestawiennictwa określonych osób w określonym czasie.

Dokonujemy również innych czynności, w których udział notariusza jest niezbędny lub którym strony chcą nadać formę notarialną (np. umowy dzierżawy, umowy najmu, umowy użyczenia, ugody, umowy renty).

Prosimy o kontakt w celu ustalenia szczegółów, gdyż:

  • każda czynność jest inna, ponieważ ma swój indywidualny charakter,
  • inne są również oczekiwania stron, bywają rozbieżne,
  • pozornie porównywalne czynności wymagają nieraz odmiennych dokumentów,
  • wielokrotnie po rozmowie z notariuszem zdarza się, że Klient decyduje się na inny sposób załatwienia sprawy, niż początkowo planowany.

Kontakt


Podczas rozmowy z Państwem ustalimy: rodzaj czynności notarialnej, dokumenty niezbędne do jej dokonania, dogodny termin oraz wysokość opłat. Wszelkie konsultacje z notariuszem w ramach przygotowywanych przez nas czynności są bezpłatne.

Kontakt

KANCELARIA NOTARIALNA
JOANNA MANISZEWSKA-EJSMONT
NOTARIUSZ

ul. Górczewska 137 (I piętro)
01-459 Warszawa (mapa dojazdu)
Tel. 538 350 005
NIP 607-005-94-67