Poświadczenia

Wśród dokonywanych przez nas poświadczeń możemy wyróżnić:

 • poświadczenie zgodności odpisu lub wyciągu z okazanym dokumentem,
 • poświadczenie daty okazania dokumentu (data pewna),
 • poświadczenie pozostawania przy życiu lub w określonym miejscu,
 • poświadczenie własnoręczności podpisu, w tym wzory podpisów,
  • zgoda na wyjazd dziecka za granicę,
  • umowa przeniesienia praw do działki należącej do Rodzinnych Ogródków Działkowych,
  • umowa sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • pełnomocnictwo ogólne.

Kontakt


Powyższe poświadczenia dokonywane są niezwłocznie i nie jest wymagane wcześniejsze umówienie spotkania. Wcześniejszy kontakt z kancelarią umożliwi jednak ustalenie, czy notariusz w wybranym przez Klienta terminie nie dokonuje czynności poza kancelarią.

Notariusz Joanna Maniszewska-Ejsmont

Notariusz Joanna Maniszewska-Ejsmont

Joanna Maniszewska-Ejsmont - Notariusz od 2015 roku, specjalizuje się w prawie: nieruchomości, spółek, spadkowym i rodzinnym.

Kontakt

KANCELARIA NOTARIALNA
JOANNA MANISZEWSKA-EJSMONT
NOTARIUSZ