Rodzaje opłat

W zależności od rodzaju dokonywanej czynności, na jej całkowite koszty składają się:

 • nienegocjowalne opłaty publicznoprawne, które notariusz wpłaca na rzecz właściwych organów podatkowych oraz sądów, takie jak:
  • PODATEK od czynności cywilnoprawnych (PCC),
  • PODATEK od spadków i darowizn,
  • OPŁATY SĄDOWE,
 • TAKSA NOTARIALNA oraz należny od niej podatek VAT.

W celu ustalenia całkowitych kosztów planowanej czynności należy skontaktować się z naszą kancelarią. Kontakt

Sposób płatności

info_outline

Wszystkie opłaty notarialne należy uiścić:

 1. przed planowaną czynnością na bieżący rachunek bankowy kancelarii: 03 1240 2034 1111 0010 7750 2503
 2. bezpośrednio po dokonaniu czynności:
  • gotówką,
  • kartą płatniczą – wyłącznie w zakresie płatności taksy notarialnej wraz z podatkiem VAT.

Proszę pamiętać, że Notariusz ma obowiązek uzależnić sporządzenie czynności od uprzedniego wpłacenia przez stronę należnego podatku lub pobrać należny podatek z chwilą sporządzenia aktu notarialnego.


Wysokość podatków, opłat sądowych, jak również taksy notarialnej regulują stosowne akty prawne:

Darowizny – cennik notariusza

Darowizna lokalu – koszt umowy notarialnej

Wartość darowiznyKoszt notarialny
powyżej 30.000 zł do 60.000 zł710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30.000 zł
powyżej 60.000 zł do 1.000.000 zł1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60.000 zł
powyżej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1.000.000 zł
powyżej 2.000.000 zł6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2.000.000 zł, nie więcej jednak niż 10.000 zł

Darowizna spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu – koszt umowy notarialnej

Wartość darowiznyKoszt notarialny
powyżej 30.000 zł do 60.000 zł(710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30.000 zł) :2
powyżej 60.000 zł do 1.000.000 zł(1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60.000 zł) :2
powyżej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł(4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1.000.000 zł) :2
powyżej 2.000.000 zł(6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2.000.000 zł) :2, nie więcej jednak niż 10.000 zł

Darowizna nieruchomości gruntowej – koszt umowy notarialnej

Wartość darowiznyKoszt notarialny
powyżej 30.000 zł do 60.000 zł710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30.000 zł
powyżej 60.000 zł do 1.000.000 zł1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60.000 zł
powyżej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1.000.000 zł
powyżej 2.000.000 zł6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2.000.000 zł, nie więcej jednak niż 10.000 zł

Umowy sprzedaży nieruchomości – cennik notariusza

Umowa sprzedaży lokalu / spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

Wartość nieruchomościKoszt notarialny
powyżej 30.000 zł do 60.000 zł(710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30.000 zł) :2
powyżej 60.000 zł do 1.000.000 zł(1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60.000 zł) :2
powyżej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł(4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1.000.000 zł) :2
powyżej 2.000.000 zł(6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2.000.000 zł) :2, nie więcej jednak niż 10.000 zł

Umowa sprzedaży nieruchomości gruntowej

Wartość nieruchomościKoszt notarialny
powyżej 30.000 zł do 60.000 zł710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30.000 zł
powyżej 60.000 zł do 1.000.000 zł1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60.000 zł
powyżej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1.000.000 zł
powyżej 2.000.000 zł6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2.000.000 zł, nie więcej jednak niż 10.000 zł

Umowa sprzedaży działki budowlanej

Wartość nieruchomościKoszt notarialny
powyżej 30.000 zł do 60.000 zł(710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30.000 zł) :2
powyżej 60.000 zł do 1.000.000 zł(1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60.000 zł) :2
powyżej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł(4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1.000.000 zł) :2
powyżej 2.000.000 zł(6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2.000.000 zł) :2, nie więcej jednak niż 10.000 zł

Umowa o dział spadku, umowa o podział majątku wspólnego, umowa o zniesienie współwłasności

Wartość majątkuKoszt notarialny
powyżej 30.000 zł do 60.000 zł710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30.000 zł
powyżej 60.000 zł do 1.000.000 zł1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60.000 zł
powyżej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1.000.000 zł
powyżej 2.000.000 zł6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2.000.000 zł, nie więcej jednak niż 10.000 zł

Ustanowienie hipoteki w celu zabezpieczenia kredytu bankowego

WartośćKoszt notarialny
powyżej 30.000 zł do 60.000 zł(710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30.000 zł) :4
powyżej 60.000 zł do 1.000.000 zł(1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60.000 zł) :4
powyżej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł(4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1.000.000 zł) :4
powyżej 2.000.000 zł(6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2.000.000 zł) :4, nie więcej jednak niż 10.000 zł

Umowa majątkowa małżeńska / intercyza

 • Sporządzenie umowy majątkowej małżeńskiej / intercyzy. Cena: 400 zł.

Pełnomocnictwa – cennik

Rodzaj pełnomocnictwaKoszt notarialny
Do dokonania jednej czynności30 zł
Do dokonania więcej niż jednej czynności100 zł
W formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym20 zł

Testamenty – cennik notariusza

Czynność notarialnaKoszt notarialny
Testament zwykły50 zł
Testament zawierający zapis zwykły, polecenie lub wydziedziczenie150 zł
Testament zawierający zapis windykacyjny200 zł
Odwołanie testamentu30 zł

Dziedziczenie, otwarcie i ogłoszenie testamentu oraz prawo spadkowe – cennik notariusza

Czynność notarialnaKoszt notarialny
Protokół z otwarcia i ogłoszenia testamentu50 zł
Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku50 zł
Protokół dziedziczenia100 zł
Protokół z przyjęcia oświadczenia o składzie majątku spadkowego100 zł
Akt poświadczenia dziedziczenia50 zł

Poświadczenia – cennik

 • Poświadczenie podpisu na dokumencie, jeżeli przedmiot jest oznaczony sumą pieniężną:
WartośćKoszt notarialny
powyżej 3000 zł do 10.000 zł(100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł) :10
powyżej 10.000 zł do 30.000 zł(310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10.000 zł) :10
powyżej 30.000 zł do 60.000 zł(710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30.000 zł) :10
powyżej 60.000 zł do 1.000.000 zł(1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60.000 zł) :10
powyżej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł(4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1.000.000 zł) :10, nie więcej niż 300 zł
 • Poświadczenie podpisu na pełnomocnictwach i innych dokumentach: 20 zł.
 • Poświadczenie odpisu z okazanym dokumentem: 6 zł za każdą stronę.
 • Poświadczenie daty pewnej: 6 zł za każdą stronę.

Umowy spółek – cennik notariusza

Wysokość kapitału zakładowegoKoszt notarialny
wysokość kapitału zakładowego powyżej 3000 zł do 10.000 zł(100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł) :10
wysokość kapitału zakładowego powyżej 10.000 zł do 30.000 zł(310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10.000 zł) :10
wysokość kapitału zakładowego powyżej 30.000 zł do 60.000 zł(710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30.000 zł) :10
wysokość kapitału zakładowego powyżej 60.000 zł do 1.000.000 zł(1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60.000 zł) :10

Rygor egzekucji z najmu okazjonalnego

 • Regor egzekucji z najmu okazjonalnego. Cena: 225 zł.

Adnotacje do cen

* Podane kwoty stanowią stawki maksymalne określone Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej i nie obejmują należnego podatku VAT w wysokości 23%.

Ceny podane na stronie mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Notariusz Joanna Maniszewska-Ejsmont

Notariusz Joanna Maniszewska-Ejsmont

Joanna Maniszewska-Ejsmont - Notariusz od 2015 roku, specjalizuje się w prawie: nieruchomości, spółek, spadkowym i rodzinnym.

Kontakt

KANCELARIA NOTARIALNA
JOANNA MANISZEWSKA-EJSMONT
NOTARIUSZ