Rodzaje opłat

W zależności od rodzaju dokonywanej czynności, na jej całkowite koszty składają się:

 • nienegocjowalne opłaty publicznoprawne, które notariusz wpłaca na rzecz właściwych organów podatkowych oraz sądów, takie jak:
  • PODATEK od czynności cywilnoprawnych (PCC),
  • PODATEK od spadków i darowizn,
  • OPŁATY SĄDOWE,
 • TAKSA NOTARIALNA oraz należny od niej podatek VAT.

W celu ustalenia całkowitych kosztów planowanej czynności należy skontaktować się z naszą kancelarią.

Kontakt

Sposób płatności

info_outline

Wszystkie opłaty notarialne należy uiścić:

 1. przed planowaną czynnością na bieżący rachunek bankowy kancelarii:
  03 1240 2034 1111 0010 7750 2503
 2. bezpośrednio po dokonaniu czynności:
  • gotówką,
  • kartą płatniczą – wyłącznie w zakresie płatności taksy notarialnej wraz z podatkiem VAT.

Proszę pamiętać, że Notariusz ma obowiązek uzależnić sporządzenie czynności od uprzedniego wpłacenia przez stronę należnego podatku lub pobrać należny podatek z chwilą sporządzenia aktu notarialnego.


Wysokość podatków, opłat sądowych, jak również taksy notarialnej regulują stosowne akty prawne:

Kontakt

KANCELARIA NOTARIALNA
JOANNA MANISZEWSKA-EJSMONT
NOTARIUSZ

ul. Górczewska 137 (I piętro)
01-459 Warszawa (mapa dojazdu)
Tel. 538 350 005
NIP 607-005-94-67