Blog

Umowa przedwstępna u notariusza

Umowa przedwstępna u notariusza

Wielu naszych Klientów zastanawia się, czy umowa przedwstępna u notariusza ma takie same skutki, co ta zawarta w zwykłej formie pisemnej. Niniejszy wpis ma na celu wyjaśnienie różnic pomiędzy tymi dwoma umowami.

Darowizna pieniędzy

Darowizna pieniędzy a zwolnienie z podatku

W dzisiejszym wpisie, pragnę wyjaśnić, że notariusz nie jest potrzebny przy sporządzeniu umowy darowizny pieniędzy, aby była ona zwolniona od podatku.

Co najważniejsze, darowizna pieniędzy pomiędzy osobami najbliższymi będzie zwolniona od podatku bez ograniczenia co do wartości, jeśli spełnimy pewne warunki.

Poświadczenie dziedziczenia u notariusza

Poświadczenie dziedziczenia u Notariusza

Polskie prawo od 2 października 2008 roku przewiduje możliwość poświadczenia dziedziczenia także przez notariusza. Akt poświadczenia dziedziczenia jest dokumentem równoważnym do postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Alimenty u notariusza

Alimenty u Notariusza

W związku z coraz częstszymi zapytaniami Klientów, w naszym pierwszym wpisie chcielibyśmy poruszyć zagadnienie dopuszczalności ustalenia alimentów u notariusza.

Jakie skutki ma umowa o alimenty zawarta u notariusza?

Wnioski do hipoteki

Wnioski wieczystoksięgowe – zmiany!

Wnioski wieczystoksięgowe, potocznie zwane przez Klientów ,,wnioskami do hipoteki” od dnia 1 lipca 2016 roku zmieniają się z papierowych, na elektroniczne.

Dziedziczenie długów

Dziedziczenie długów – korzystne zmiany!

W związku z licznymi pytaniami naszych Klientów dotyczących nowych przepisów w Kodeksie cywilnym, związanymi z dziedziczeniem długów, postanowiliśmy wyjaśnić przedmiotowe zmiany.

Strona 2 z 3123