Joanna Maniszewska-Ejsmont

Notariusz Joanna Maniszewska Ejsmont

W 2010 roku ukończyła studia dzienne na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Swoje zainteresowanie notariatem rozwijała już w trakcie studiów, uczestnicząc w konferencjach, kołach naukowych i fakultetach dotyczących prawa cywilnego i handlowego, w tym w pracach koła naukowego Studenckiej Poradni Prawnej.

Tuż po zakończeniu studiów, w roku 2010 zdała egzamin wstępny na aplikację notarialną.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w trzech kancelariach notarialnych w Warszawie: jako aplikant notarialny w latach 2011-2013, następnie po zdaniu egzaminu notarialnego w pierwszym terminie, jako zastępca notarialny w latach 2014-2015.

Dnia 18 marca 2015 roku decyzją Ministra Sprawiedliwości została powołana na notariusza i od tego czasu wspólnie z Łukaszem Górskim prowadzi kancelarię notarialną w Warszawie.

W 2009 roku uzyskała certyfikat TOLES HIGHER świadczący o bardzo dobrej znajomości terminologii prawniczej w języku angielskim, która pozwala jej na sprawną i kompleksową obsługę prawną anglojęzycznych Klientów.

Łukasz Górski

Notariusz Łukasz Górski

W 2009 roku ukończył studia dzienne na kierunku prawo kanoniczne na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, zaś w 2010 roku studia zaoczne na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. Swoje zainteresowanie prawem rozwijał już w trakcie studiów, uczestnicząc w pracach koła naukowego Studenckiej Poradni Prawnej na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW.

Tuż po zakończeniu studiów, w roku 2010 zdał egzamin wstępny na aplikację notarialną.

Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w dwóch kancelariach notarialnych. W latach 2008 – 2014 pracował w kancelarii notarialnej w Piasecznie, w tym w latach 2011 – 2013 jako aplikant notarialny. Następnie po zdaniu egzaminu notarialnego w pierwszym terminie w latach 2014-2015, pracował jako zastępca notarialny w kancelarii notarialnej w Warszawie.

Dnia 18 marca 2015 roku decyzją Ministra Sprawiedliwości został powołany na notariusza i od tego czasu wspólnie z Joanną Maniszewską-Ejsmont prowadzi kancelarię notarialną w Warszawie.

W 2005 roku ukończył kurs języka angielskiego dla prawników „English for Law” w Szkole Języków Obcych TFLS w Warszawie. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego pozwala mu na sprawną i kompleksową obsługę prawną Klientów nie władających językiem polskim.