rozdzielność majątkowa

Rozdzielność majątkowa

Dzisiaj napiszę o jednej z umów majątkowych małżeńskich, jaką jest rozdzielność majątkowa, dzięki której małżonkowie mogą zmienić istniejący pomiędzy nimi ustrój majątkowy. W poprzednim wpisie pod tytułem „Majątek wspólny małżonków a majątek osobisty” przybliżona została kwestia związana z podstawowym ustrojem majątkowym małżeńskim jakim jest wspólność ustawowa.

Majątek wspólny małżonków a majątek osobisty

Majątek wspólny małżonków a majątek osobisty

W związku z rosnącym zainteresowaniem naszych Klientów tematyką związaną z zarządzaniem majątkiem w małżeństwie (majątek wspólny małżonków oraz majątek osobisty), postanowiliśmy rozpocząć cykl wpisów z zakresu prawa rodzinnego. Dzisiejsza publikacja będzie wprowadzeniem do powyższego tematu.