Pełnomocnictwo ogólne

Pełnomocnictwo ogólne

Dzisiejszy wpis dotyczy instytucji prawa cywilnego wykorzystywanej w codziennym obrocie prawnym. Chodzi bowiem o pełnomocnictwo, ze szczególnym uwzględnieniem jednego z jego rodzajów jakim jest pełnomocnictwo ogólne. Pełnomocnictwo jest jednostronną czynnością prawną, w której Mocodawca (osoba udzielająca pełnomocnictwa) upoważnia Pełnomocnika (osobę która będzie reprezentować Mocodawcę w danych sprawach) do działania w jego imieniu i na na jego rzecz.