służebność mieszkania

Służebność mieszkania

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami w dzisiejszym wpisie chciałabym wyjaśnić czym jest służebność mieszkania. Omówię przede wszystkim jej zakres, przedmiot oraz osoby uprawnione. Uważam, że przed podjęciem decyzji o zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych danej osoby warto zapoznać się z tą instytucją.

umowa najmu okazjonalnego

Umowa najmu okazjonalnego

Czym jest umowa najmu okazjonalnego? Jakie zalety niesie ze sobą wynajęcie mieszkania w trybie najmu okazjonalnego? W mojej praktyce zawodowej jako notariusz często sporządzam akty notarialne dotyczące oświadczeń najemców o poddaniu się egzekucji odnośnie obowiązku zwrotu lokalu wynajmującemu po ustaniu umowy najmu. Umowa najmu okazjonalnego jest szczególnym rodzajem umowy najmu, która uregulowana została w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 1610).

dożywocie

Dożywocie

Czym jest dożywocie? Czym różni się od darowizny? Klienci często mylą pojęcie dożywocia rozumiejąc przez to wyłącznie prawo do dożywotniego zamieszkiwania przez osobę uprawnioną w lokalu mieszkalnym. Dożywocie jest jednak umową przewidującą znacznie szerzej idące skutki dla obu stron umowy.

depozyt notarialny

Depozyt notarialny – kiedy warto go użyć?

Wiele osób zadaje nam pytania: Czy depozyt notarialny może mi zagwarantować, że Kupujący mieszkanie zapłacą cenę po podpisaniu aktu? Jak notariusz może mnie zabezpieczyć?.

Umowa przedwstępna u notariusza

Umowa przedwstępna u notariusza

Wielu naszych Klientów zastanawia się, czy umowa przedwstępna u notariusza ma takie same skutki, co ta zawarta w zwykłej formie pisemnej. Niniejszy wpis ma na celu wyjaśnienie różnic pomiędzy tymi dwoma umowami.