Blog

CEIDG

CEIDG – czym jest?

Bardzo często w obrocie prawnym spotykamy się ze skrótem CEIDG – jednak nie każdy wie co on oznacza. Dzisiejszy wpis będzie poświęcony Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w skrócie zwanej CEIDG.

służebność mieszkania

Służebność mieszkania

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami w dzisiejszym wpisie chciałabym wyjaśnić czym jest służebność mieszkania. Omówię przede wszystkim jej zakres, przedmiot oraz osoby uprawnione. Uważam, że przed podjęciem decyzji o zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych danej osoby warto zapoznać się z tą instytucją.

notariusz na woli

Życzenia Noworoczne – Notariusz Warszawa Wola

Szanowni Klienci,

z okazji nadchodzącego 2017 Roku Kancelaria Notarialna „Notariusz Na Woli” pragnie złożyć najserdeczniejsze życzenia szczęścia, zdrowia, wszelkiej pomyślności i sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym.

Z pozdrowieniami,

Joanna Maniszewska-Ejsmont – notariusz

Łukasz Górski – notariusz

Pełnomocnictwo ogólne

Pełnomocnictwo ogólne

Dzisiejszy wpis dotyczy instytucji prawa cywilnego wykorzystywanej w codziennym obrocie prawnym. Chodzi bowiem o pełnomocnictwo, ze szczególnym uwzględnieniem jednego z jego rodzajów jakim jest pełnomocnictwo ogólne. Pełnomocnictwo jest jednostronną czynnością prawną, w której Mocodawca (osoba udzielająca pełnomocnictwa) upoważnia Pełnomocnika (osobę która będzie reprezentować Mocodawcę w danych sprawach) do działania w jego imieniu i na na jego rzecz.

zapis windykacyjny

Zapis windykacyjny

Zgodnie z zapowiedziami, w dzisiejszym wpisie chciałabym wyjaśnić czym jest zapis windykacyjny. Instytucja ta, choć pojawiła się dnia 23 października 2011 roku, cały czas budzi wątpliwości naszych Klientów. Co można zapisać w drodze zapisu windykacyjnego? Czym różni się zapis windykacyjny od zapisu zwykłego? Jakie są skutki zapisania składników majątku w drodze zapisu windykacyjnego? Na te wszystkie pytania odpowiem w niniejszym wpisie.

umowa najmu okazjonalnego

Umowa najmu okazjonalnego

Czym jest umowa najmu okazjonalnego? Jakie zalety niesie ze sobą wynajęcie mieszkania w trybie najmu okazjonalnego? W mojej praktyce zawodowej jako notariusz często sporządzam akty notarialne dotyczące oświadczeń najemców o poddaniu się egzekucji odnośnie obowiązku zwrotu lokalu wynajmującemu po ustaniu umowy najmu. Umowa najmu okazjonalnego jest szczególnym rodzajem umowy najmu, która uregulowana została w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 1610).

Strona 1 z 41234